TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI

Sanayi 4.0 kavramını anlamaya ve bu kavrama uyum sağlamaya çalışıyoruz. Entegrasyonun en önemli özelliği tüm değer zinciri adımlarının birbiri ile gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olması ve bu sayede akıllı ve kendisini uyarlayan bir sanayi sürecine ulaşmış olma vizyonu olarak ortaya çıkmasıdır. Bu vizyon, daha hızlı, daha esnek, kalitesi daha yüksek ve daha verimli bir sanayi yolculuğunu tanımlamaktadır. Bu yeni olguyla birlikte oluşan;

• Endüstri 4.0 vizyonu nedir?
• Endüstri 4.0 müşteriler açısından üretimi nasıl etkileyecek?
• Endüstri 4.0 kobilere nasıl bir fırsat sunuyor?
• Endüstri 4.0 ile sektörler arasındaki sınırlar kalkıyor mu?
• Türkiye’nin Endüstri 4.0 farkındalığı ne durumda?
• İşletmeler için Endüstri 4.0 yol haritası ne olmalıdır?
• Endüstri 4.0’ın işletmeler ve müşteriler açısından en önemli faydaları nelerdir?
• Endüstri 4.0 ile Türkiye’nin geleceği istihdam açısından nasıl olacak?

Soruları gibi daha birçok konunun konuşulacağı “TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI” etkinliği Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK yönetimindeki panelde, SAÜ akademik temsilcileri, Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza ERSOY ve Arçelik Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa ESENLİK’in konuşmacı olarak katılımlarıyla 11 Ekim 2016 saat 14.00’da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşecektir.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.