ADAPTTO ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ BÜTÜNCÜL EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAYGINLAŞTIRIYOR

Sakarya Üniversitesi’nin uluslararası standartlarını pekiştirmek adına ADAPTTO, bütüncül eğitimİ yaygınlaştırma çalışmalarını devam ettiriyor. Bütüncül eğitim kapsamında, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin yaşam becerileri de geliştirilerek yetkin bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda yurtdışında uygulanan uluslararası standartlardaki eğitimleri ADAPTTO, Sakarya Üniversitesi’nde uygulamaktadır.

ADAPTTO, Sakarya Üniversitesi’nin uluslararası standartlarını üniversitenin bütün birimlerinde sürdürülebilir kılmak adına verdiği eğitimlere devam etmektedir. Bu çerçevede, ADAPTTO uzmanlarından ve aynı zamanda Avrupa Konseyi eğitmenlerinden olan Cihan Kılıç, Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’da akademisyenlere ve öğrencilere yönelik “Problem Çözme Teknikleri” eğitimini gerçekleştirmiştir.

19 Ekim tarihinde Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen “Problem Çözüm Teknikleri” konulu eğitim, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik iki ayrı seansta uygulanmıştır. Eğitim çerçevesinde öğrencilerin etkin bir çalışma süreci oluşturması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda katılımcıların sürdürülebilir çözüm üretmelerini olası kılacak bilgi ve araçlar sunulmuştur. Ayrıca bu eğitim çerçevesinde, yaşam boyu öğrenme nosyonunu benimsemiş akademisyenlerin gelişimlerini de destekleyerek yetkin akademisyen kadrosunu geliştirmek hedeflenmiştir.

Eğitim çerçevesinde katılımcılara, problem çözümünde yaratıcı yöntemlerin kullanımı, beyin fırtınasını problem çözümüne entegre edebilme ve problem çözümünde takım çalışması konusunda kullanabilecekleri gerekli bilgi ve araçlar sunulmuştur. Deneyimsel öğrenme döngüsü çerçevesinde tasarlanan eğitim, katılımcıların deneyimledikleri problemlere yaratıcı çözümler üretme pratiği geliştirmelerini sağlamıştır.

“Problem Çözme Teknikleri” eğitimi, Batı Afrika’da ve Avrupa’nın 12 farklı ülkesinde benzer eğitimler sunmuş olan Avrupa Konseyi Eğitmeni Cihan Kılıç tarafından verilmiştir. Aynı zamanda ADAPTTO’da uluslararası proje uzmanı olarak görev alan Cihan Kılıç, eğitime katılan öğrenci ve akademisyenlere hem problem çözüm teknikleri hakkında yetkinlik kazandırmış, hem de bu yetkinlikleri proje oluşturma kültürü ile ilişkilendirmelerini olası kılmıştır. Düzenlenmiş olan etkinliğin başarısı ve değerlendirme formları çerçevesinde alınan olumlu geri dönüşler neticesinde eğitim serisinin devamının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.