ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı!

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı!

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ERA-NET NEURON Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017), 11 Ocak 2017 tarihinde açılmıştır. JTC 2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 360.000 TL olacaktır.

Çağrı başlığı “Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında Sinaptik Bozukluklara ilişkin Araştırma Projeleri” (“Research Projects on Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System”) olup; proje önerilerinin aşağıdaki alanlardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

  • Sinaptopatilerin patogenezi ve/veya etiyolojisi üzerine temel araştırmalar. Hastalığın önlenmesi, teşhisi veya tedavisi için inovatif veya paylaşılan kaynakların veya yeni teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir.
  • Sinaptik fonksiyon bozukluğunun kilit rol oynadığı hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde yeni stratejiler geliştirmek için mevcut klinik veri setlerinin kullanılması da dahil olmak üzere klinik araştırmalar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.