ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin koroner arter hastalığının erken tanı ve prognozunda somut etkiye sahip olması ve yakın gelecekte (0-12 ay) akut olay gelişme ihtimali olan hastalara yardımcı olacak nitelikte olması beklenmektedir.

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

• Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması

• Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.