ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onsekiz ülkeden yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur.

Çağrı metnine buradan ulaşılabilir: https://www.era-min.eu/node/30

ÇAĞRI KAPSAMI:

Tematik Alanlar:

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç;

  • metalik
  • inşaat (yapı)
  • endüstriyel mineraller

ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.