Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

2017 Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2017

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme – JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

  • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
  • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
  • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
  • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi

Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, “Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre” genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

  • Sağlık
  • Antimikrobiyal ilaç direnci
  • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
  • İklim Değişikliği/ Çevre
  • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
  • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt –DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacaktır. Ulusal başvurular ise, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecektir. Başvuru takvimi, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiştir (Tablo1.).

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.