Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 1 Nisan 2017 Tarihi İtibari İle Açıldı!

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 1 Nisan 2017 Tarihi İtibari İle Açıldı!

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

  • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
  • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
  • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
  • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi

Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, “Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre” genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

  • Sağlık
  • Antimikrobiyal ilaç direnci
  • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
  • İklim Değişikliği/ Çevre
  • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
  • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.