Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimi Kocaeli’de Düzenleniyor!

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimi Kocaeli’de Düzenleniyor!

2017 yılının ilk Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimi, 6 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’de düzenlenecek. Eğitim, Ufuk2020 Programı başvuru sürecinde karşılaşılan fikrî mülkiyet hakları süreçleriyle ilgili katılımcıların bilgi seviyelerini artırma, Hîbe Sözleşmesi ve Konsorsiyum Anlaşması’nda yer alan fikrî mülkiyet düzenlemelerine ilişkin gerekli hususların altını çizme ve “Ufuk2020’de Açık Erişim” konusunda katılımcılara detaylı bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimleri, “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi altında gerçekleşiyor. TÜBİTAK tarafından IPA I. Bileşeni altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıları ile sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımının artırılmasını hedefleyen Proje, Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuş durumda. 27 ay sürecek ve Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen Proje’nin temel faaliyetleri arasında Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi ile KOBİ Danışmanlık Sisteminin kurulması, Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Masasının Oluşturulması ile Bilgilendirme ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

Bu bağlamda, Ufuk2020 Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayanlar, hâlihazırda proje başvurusunu yapmış değerlendirme sonucunu bekleyenler ve proje başvurusu başarılı olup Hîbe Sözleşmesi ve Konsorsiyum Anlaşması imza sürecine müdâhil olmuş tüm paydaşlar İzmit’de yapılacak olan eğitime davetli. Bununla beraber Eğitim etkinliğinin dili İngilizce olup simültane tercüme imkânı bulunmuyor. İlaveten, etkinliğin mevcut koşulları nedeniyle katılımcı sayısı 50 ile sınırlı.

2016 yılı içerisinde farklı seviye ve kapsamda üç ayrı ilde (İstanbul, Ankara, Mersin) düzenlenmiş olan Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimleri’nin 2017’de Kocaeli’yi takiben Samsun, İzmir ve Gaziantep’te de düzenlenmesi planlanıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.