FINDIK ZÜRUFUNDAN BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMI ELDESİ

TEKNİK ALANI

Buluş fındık zürufundan süs bitkisi ile sebze ve meyvelerin, fide ve fidanlarının yetiştiriciliğinde kullanılabilecek saksı dolgu malzemesi üretilmesi ile ilgilidir.

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

Yüksek stabilite, iyi derecede su ve hava tutma ve permeabilitesi önceden ayarlanması gereken parametrelerdir. Fındık zürufunun stabilitesi kolay ayrışan maddelerin giderilmesi ve humifikasyon derecesinin belirlenmesi ile sağlanmaktadır. İdeal yetiştirme ortamları için istenen porozite ile bu özelliğe bağlı olarak değişen mikro ve makro porlarda su ve havalanma niteliği partikül boyutu ve dağılımı tarafından etkilenmektedir. Fındık zürufu için partikül boyutunun 2mm ve geometrik ortalama standart sapmasının 1mm olması su ve hava oranlarını optimize etmektedir. Saksılarda dolgu malzemesi olarak kullanılan yetiştirme ortamlarının verimlilik gücünün ayarlanması bitki üreticilerine bırakılmaktadır. Fındık zürufu yetiştirme ortamının biyolojik ve fiziksel özellikleri ideal aralıklarda tutularak gübre sağlayıcı malzemeler olan diğer organik maddelerle de desteklenebilir. Böylelikle tamamen anında kullanıma hazır hatta bitkiye özel azot, fosfor, potasyum veya mikro element destekli, pH ayarlı spesifik ürünler geliştirilebilir.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.