TÜBİTAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik!

TÜBİTAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik!

TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında yapılan değişiklikle destek oranı büyük kuruluşlar için %60,  KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için ise %75 olarak değiştirildi.

Buna göre, başvuruda bulunan büyük kuruluşların desteklenen projelerinin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75 olarak belirlendi. Ayrıca dönemsel destek oranının hesaplanmasını düzenleyen 8. madde de yürürlükten kaldırıldı. Yeni destek oranları 2018/1 ve sonraki dönemler için geçerli. Halen süreçleri devam eden 2017/2 ve önceki dönemlere ise değişiklik öncesi destek oranları uygulanacaktır.

Bütçesi 1.000.000 TL ve üzeri olan projelerde belli oranlarda akademik işbirlikleri ve 10.000.000 TL üzeri olan projelerde KOBİ işbirlikleri aranması şartlarının düzenlendiği Uygulama Esaslarının 18. maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıldı. Buna göre projelerde akademik ve KOBİ işbirliği koşulları artık aranmayacaktır. Bu maddede yapılan değişiklikler, başvuru değerlendirme veya dönemsel izleme süreci sona ermemiş projelere de uygulanacaktır.

  1. maddenin 2. fıkrasında yapılan düzenleme ile destek kapsamına alınan toplam proje bütçesi 100.000.000 TL ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2.000.000 TL üst sınırı da uygulanmayacaktır.

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-yonetmelik-ve-esaslar

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.