TÜBİTAK 1003 çağrısı açılmıştır!

TÜBİTAK 1003 çağrısı açılmıştır!

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” başlıklı çağrı açılmıştır.

Birinci aşama son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

Duyuru: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-yeni-cagri-acildi

ÇAĞRININ AMACI

İslâm medeniyetinde bilim ve teknolojinin ortaya çıkışı ve gelişmesi ile bilim tasavvurları ve bilime katkıların aydınlatılmasını, bilimsel etkileşim süreçleri, bilim insanları arasındaki ilişkiler, bilimin kurumsallaşması ve intikal kanallarının tahlilini, İslâm bilim ve teknoloji tarihinin modern dönemdeki algılanışının ve tarih yazımının tahlil ve tenkidini amaçlayan bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesidir.

PROJE SÜRESİ

  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2019 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

    • Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
    • Orta Ölçekli projeler : 750.001 – 1.500.000 TL
    • Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 – 3.750.000 TL

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.