Stratejik Ürün Destek Programı Görüşme Toplantısı Yapıldı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasını amaçlayan KOSGEB – Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında bilgilendirme yapılarak, Sakarya Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Osman KURT hocamız ile Savunma Sanayiye yönelik Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında görüşme yapıldı.