GÖZDE SOFUOĞLU

FARKINDALIK TANITIM BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

gozdeHaziran ayı 2015 yılında, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 01.09.2014 – 03.06.2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Açık Kaynak Sistem Laboratuvarı’nda kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmıştır. Üniversitenin VOIP telefon alt yapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda görev almıştır.

28.09.2015 – 07.03.2016 tarihleri arasında Sakarya Teknokent bünyesinde yer alan ITR Tech A.Ş’ de yazılım uzmanı yardımcısı olarak çalışmıştır. Firmanın çeşitli Tübitak Projelerinde görev alarak, web uygulaması geliştirme ve veri tabanı yönetimini gerçekleştirmiştir. Şu anda, Sakarya Teknokent Yönetici A.Ş.’de Bilgi işlem Sorumlusu ve ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi’nde Tanıtım, Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Modül Koordinatörlüğü yapmaktadır. Aynı zamanda, Mikrotik Router Sistem Yöneticiliği yaparak ağ alt yapısının düzenlenmesi ile binalar arası network haberleşmesini ve sistem sürekliliğini sağlamaktadır.

Socials