İLHAN ÖZSOY

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

ilhan-ozsoyErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2004 mezunudur. 1998 yılında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Telif Hakları ve TSE Belgelendirme ile ilgili eğitim aldı.  1999 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Kayseri Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi’nde çalışmaya başladı. Aynı yıl Marka ve Patent uzmanı ünvanını aldı. 2000 yılında Çekirdek Marka ve Patent Ofisi’nde Marka ve Patent Uzmanı olarak hizmet vermeye devam etti. 2005’te Toplam Kalite Yönetimi, ISO9001 ve İnsan Kaynakları konularında eğitim aldı. Sahip olduğu diğer eğitim ve sertifikalar;  Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi-(Patentlerin Araştırılması Eğitim Sertifikası), Özyeğin Üniversitesi-Özütto-(Fikri Mülkiyet İçeren Teknolojilerin Ticarileştirilmesi Ve Teknoloji Transfer Hızlandırıcıların Katkısı), Anadolu Üniversitesi Arinkom-(Üniversite Sektör İşbirliği Ve Tübitak Destekleri Toplantısı), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-(Fikri Mülkiyet Koruması Ve Lisanslama Yoluyla Teknolojinin Ticarileştirilmesi/Les 100 Eğitimi), Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı-(Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri/Marketıng And Branding Strategies For Technoparks), Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi-(International Conference on Managing Intellectual Property in Unıversities/Ip 2015). 2000-2013 arası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerindeki birçok firmaya Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve TSE Belgelendirme konularında danışmanlık hizmeti sundu. 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka ve Patent Vekilliği yetkisine sahip oldu. 25 Mayıs 2015 tarihinden itibaren ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi’nde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Biriminde Koordinatör olarak göreve başladı. Halen ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi’nde FSMH ve Ticarileştirme Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Socials