AKADEMİSYENLER

Anasayfa / AKADEMİSYENLER

Akademisyenler

 • Sakarya Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrencilerini TTO konusunda bilgilendirmesini sağlamak,
 • Üniversite – Sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 •  Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlarını sağlamaktadır.
 • 111111111
 • Hibe duyurularını yapmak,
 • Dış/iç ve ulusal/uluslararası destek olanaklarını takip etmek, değerlendirmek ve öğretim üyelerine önermek,
 • Proje yürütücülerine ve araştırmacılarına hibelerin değerlendirilmesinde öneriler sunmak ve resmi başvuru sonlandırılana kadar süreci desteklemek,
 • Hibe programlarının form ve sözleşmelerinin hazırlanması, taraflara imzalatılması, bütçelendirme, gerekçelendirme gibi teknik ve mali ön işlemlerde destek sağlamak,
 •  Hibe projesi tekliflerini teslim edilmeden önce doğruluk, eksiksizlik ve kurum düzenlemelerine ve kurumsal politikalara uygunluk açısından incelemek,
 • Projelerin onaylanmasından sonra projelerin yürütülmesinde teknik destek sağlamaktır.
 • Bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasına aracılık yapmak,
 • Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek,
 •  Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlamak,
 •  Uluslararası iş fırsatlarının değerlendirilmesine aracılık yapmak,
 • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,
 • Buluş Bildirimlerinin alınması,
 • Patent ön araştırmalarının yapılması,
 • Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Sakarya Üniversitesi ve Adaptto güvencesiyle, hedef kitlemizin patent almak istedikleri buluşları için patent başvurularının yapılması,
 • Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
 • Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
 • Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması.