BİDEB 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2023 Yılı 2. Dönem Çağrıları Açıldı
Yazı

BİDEB 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2023 Yılı 2. Dönem Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ve 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 14 Nisan 2023 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır. 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı hakkında bilgi...

Nisan 4, 2023Nisan 4, 2023tarafından içinde Banner
Türkiye’nin İlk Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı: 2023-1 BiGG Çağrısı Açıldı!
Yazı

Türkiye’nin İlk Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı: 2023-1 BiGG Çağrısı Açıldı!

BİGG Programı’nın yatırım tabanlı ilk çağrısı olma özelliği taşıyan 2023-1 BiGG çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacaktır. İş fikri başvuruları 27 Mart 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 147 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin...

Mart 29, 2023Mart 29, 2023tarafından içinde Banner
“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2023-1 Çağrıları Açıldı!
Yazı

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2023-1 Çağrıları Açıldı!

Çağrılar kapsamında; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve...

Ocak 3, 2023Ocak 3, 2023tarafından içinde Banner
TÜBİTAK – 1005 – BAŞARISI
Yazı

TÜBİTAK – 1005 – BAŞARISI

Projenin tüm değerlendirme süreçleri Sakarya Teknokent ADAPTTO bünyesinde danışman hocamız Prof. Dr. Adnan DERDİYOK tarafından yapılan, Proje Yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökçen ÇETİNEL hocamızın yaptığı araştırmacı olarak Doç. Dr. Devrim AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Öztaş KARA ve Öğr. Gör. Dr. Sevda Gül’ün yer aldığı ‘’Deri Lezyonlarının Görüntülenmesi, Tespiti ve Sınıflandırılması için Yapay Zeka Destekli Prototip...

KOSGEB YURT DIŞI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!
Yazı

KOSGEB YURT DIŞI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!

Çağrı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin; uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması, ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı takvimi aşağıdaki gibidir; Çağrı Açılış Tarihi: 21 Aralık 2022 Hızlandırma Programı Süresi: En az: 1 Ay En fazla: 6 Ay...

Kobigel Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı
Yazı

Kobigel Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

KOSGEB tarafından hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerektiğinden yola çıkılarak, KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında 2022 yılı Proje Teklif Çağrıları duyuruya çıkmıştır. Destek Programının detayları hakkında 22 Aralık 2022 Perşembe günü Saat 14.30’da Sakarya Teknokent Konferans Salonunda (A blok) KOSGEB Sakarya İl Müdürü...

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
Yazı

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini arttırdı Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve...

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları
Yazı

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

2013 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları” çalışması hazırlanmaktadır. Güncel öncelikli konuları içeren TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın eşgüdümlü teknik desteği ile...