ÇAĞRILAR

Anasayfa / ÇAĞRILAR
EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık!

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık!

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen...

28 Şubat “Nâdir Hastalık Günü”

28 Şubat “Nâdir Hastalık Günü”

Toplumda yalnızca küçük bir kesimi etkileyen hastalıklar “nâdir hastalık” olarak adlandırılıyor. Semptomları erken dönemde görünür olmasa da, pek çok nâdir hastalık genetik kökenli ve hastanın tüm yaşamını etkilemekte. Avrupa’da, ülke nüfusunun 2000 kişisinden  1’ini etkileyen hastalık, “nâdir hastalık” olarak adlandırılıyor. 2008 yılında, toplumun ve karar alıcıların nâdir hastalıklar, bunların hastaları...

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi...

1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016-1 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı!

1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016-1 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı!

“1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nun görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve...

Hedef Türkiye: AAAS 2017 Araştırmacı Kariyer Fuarı, Boston – ABD

Hedef Türkiye: AAAS 2017 Araştırmacı Kariyer Fuarı, Boston – ABD

TÜBİTAK tarafından 2010 yılından bu yana organize edilen “Hedef Türkiye” Girişimi kapsamındaki etkinlikler ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)’nın tanıtımının yapılması, AB fonları ve ulusal fonlar hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. “Hedef Türkiye“ Girişimi kapsamında TÜBİTAK, Amerikan Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Birliği  (AAAS-American Association for the  Advancement of  Science) tarafından 17 Şubat 2017...

TÜBİTAK- NRF Ortak Proje Çağrısı Açılacaktır!

TÜBİTAK- NRF Ortak Proje Çağrısı Açılacaktır!

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2018-2020 yıllarında desteklenmek üzere ikili işbirliği çağrısı açılacaktır. 2523 kodlu programa başvurular 1 Mart 2017’den itibaren alınmaya başlanacak olup,  son başvuru tarihi 3 Nisan 2017’dir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte...

2544- TÜBİTAK- JSPS Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

2544- TÜBİTAK- JSPS Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2016 yılında açılan ortak proje çağrısı kapsamında toplam 2 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenmesine karar verilen projelere buradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ICT-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi teknolojileri ve robotik kullanımı ile ekolojik olarak verimli, kaynak olarak verimli ve rekabetçi tarım geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ICT-AGRI 2 kapsamında, Hassas Tarım için Çiftlik Yönetim Sistemleri başlığında...