FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM BİRİMİ

Anasayfa / FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM BİRİMİ

 

1-01

Amacımız,

 • ADAPTTO’nun, kuruluş amacının ve faaliyetlerinin üniversite ve iş dünyası başta olmak üzere tüm diğer paydaşların da beklentilerini karşılayacak şekilde tanıtılması, ADAPTTO’nun bilinirliğinin sağlanması ve hedef kitle tarafından kolay ve hızlı erişilebilmesi,
 • ADAPTTO’nun kuruluş amaçları çerçevesinde sürdürülebilirliğini ve hedef kitlenin gereksinimlerini en doğru şekilde ve süratle karşılayacak nitelikteki çalışanların yetiştirilmesi amaçlı eğitimler düzenlenmesidir.

Hedef kitlemiz;

 • SAÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencileri,
 • Sakarya ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler,
 • Buluş, inovasyon ve/veya yüksek teknoloji tabanlı şirketler,
 • Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler, girişimciler,
 • Kuluçka firmaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları,
 • Yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurumları,
 • ADAPTTO personeli.

Hizmetlerimiz;

 • Sakarya Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,
 • Yeni teknolojiler, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, Ar-Ge sistematiği vb. konularda sanayiye yönelik bilgilendirme yapmak,
 • Sakarya Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrencilerini TTO konusunda bilgilendirmesini sağlamak,
 • Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
 • Üniversite – Sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlarını sağlamaktadır.

Faaliyet Yöntemlerimiz;

 • İnternet sayfası, katalog, broşür, sosyal ve yazılı medya gibi tanıtım materyalleri kullanılarak adaptto tanıtımları yapmak,
 • Firma ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde katılım sağlayarak stand ve tanıtım masaları açma,
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında sanayici ve akademisyenleri farklı platformlarda bir araya getirme,
 • Sanayici, akademisyen ve öğrenciler için hibe ve destek programları, proje oluşturma, yazma, yürütme, patentleme, şirket kurma konularında eğitim ve seminerler düzenleme.