GİRİŞİMCİLER

Anasayfa / GİRİŞİMCİLER

ga

Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlarını sağlamaktadır.
→ Hibe duyurularını yapmak,
→ Hibe programlarının form ve sözleşmelerinin hazırlanması, taraflara imzalatılması, bütçelendirme, gerekçelendirme gibi teknik ve mali ön işlemlerde destek sağlamak,
→ Hibe projesi tekliflerini teslim edilmeden önce doğruluk, eksiksizlik ve kurum düzenlemelerine ve kurumsal politikalara uygunluk açısından incelemek,
→ Projelerin onaylanmasından sonra projelerin yürütülmesinde teknik destek sağlamaktır.
→ Uluslararası iş fırsatlarının değerlendirilmesine aracılık yapmak,
→ Buluş Bildirimlerinin alınması,
→ Patent ön araştırmalarının yapılması,
→ Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
→ Sakarya Üniversitesi ve Adaptto güvencesiyle, hedef kitlemizin patent almak istedikleri buluşları için patent başvurularının yapılması,
→ Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
→ Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
→ Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması.

→ Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine;
• İş modellemesi
• Etkili sunum
• Tecrübe paylaşımı
• Proje önerisi hazırlama ve uygulamalı proje yönetimi
• Yaratıcı düşünme ve fikir üretimi
• İş planı hazırlama
• Finansal okuryazarlık
• Finansal yönetim
• Üretim yönetimi
• Teknoloji yönetimi
• Strateji vb. konularında eğitimler verilir.

→ İnovatif ve teknoloji tabanlı proje fikri olan ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, iş kurma, işletme ve işletmelerini geliştirme konularında, ihtiyaç duydukları danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilir.

Destekler
• Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri adına mentor atanır ve birebir mentorluk hizmeti sağlanır.
• 12 girişimci ve ekibine 6 ay boyunca Girişim Atölyesi’nde ücretsiz çalışma ofisi verilir ve genel giderleri karşılanır.
• Girişim Atölyesi ön kuluçkaya alınan girişimcilere fikirlerini olgunlaştırmaları için eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri verilerek tecrübe paylaşımı imkânı verilir.
• Toplantı salonları, ofis araçları, internet ile üniversitenin teknolojik alt yapı ve laboratuvarlar imkânlarını girişimciler izin dâhilinde kullanabilirler.
• Ön kuluçka sürecinde bulunan girişimcilerin iş fikirlerine fon desteği sağlamak adına Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destekleme Programı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına iş fikirlerini proje haline getirme süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilir.
• Ön kuluçkada bulunan girişimcilerin düzenli periyotlarla Adaptto ağı içerisindeki melek yatırımcılar ile görüşmeleri sağlanır.
• adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları tarafından fikri mülkiyet haklarıyla ilgili eğitimler düzenlenir.
• Gruplar halinde çalışacak öğrencilere 7/24 ofis imkânları sağlanır.

Detaylı bilgi için: www.girisimatolyesi.net/