SANAYİCİLER

Anasayfa / SANAYİCİLER

 

Sakarya Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,
→ Yeni teknolojiler, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, Ar-Ge sistematiği vb. konularda sanayiye yönelik bilgilendirme yapmak,
→ Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
→ Üniversite – Sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,

 

138656771345155→ Hibe duyurularını yapmak,
→ Hibe programlarının form ve sözleşmelerinin hazırlanması, taraflara imzalatılması, bütçelendirme, gerekçelendirme gibi teknik ve mali ön işlemlerde destek sağlamak,
→ Hibe projesi tekliflerini teslim edilmeden önce doğruluk, eksiksizlik ve kurum düzenlemelerine ve kurumsal politikalara uygunluk açısından incelemek,
→ Projelerin onaylanmasından sonra projelerin yürütülmesinde teknik destek sağlamaktır.
→ Bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasına aracılık yapmak,
→ Sanayideki iş fikirlerinin desteklenmesinde aracılık yapmak,
→ Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek,
→ Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlamak,
→ Uluslararası iş fırsatlarının değerlendirilmesine aracılık yapmak,
→ Disiplinler arası işbirliği sağlamak, sanayicinin üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamak,
→ Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak

 

 

→ Buluş Bildirimlerinin alınması,
→ Patent ön araştırmalarının yapılması,
→ Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
→ Sakarya Üniversitesi ve Adaptto güvencesiyle, hedef kitlemizin patent almak istedikleri buluşları için patent başvurularının yapılması,
→ Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
→ Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
→ Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması.