TEKNOKENT TARİHÇE

Anasayfa / TEKNOKENT TARİHÇE

 

2-01-01-01

 • Sakarya Teknokent; gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için “Anonim Şirket” statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda “Sakarya Teknokent A.Ş.” tüzel kişiliği 2009 yılında kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
 • 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmesi ile 2009 yılında şirketin resmi kuruluşu yapılmıştır. 2009 yılının kasım ayında ilk Ar-Ge firmaları Sakarya Teknokent bünyesine geçmiştir.
 • 2010 yılında ise %90 doluluk oranı sağlanmıştır.
 • 2011 yılında yeni Sakarya Teknokent binasının temeli atılmış ve Teknokent ailesine 8 firma daha katılıp tam tamına 23 firma ile teknokentimiz büyümüştür.
 • Ve bunca hızlı büyümekte olan teknokentimiz kısa zamanda büyük başarı elde etmesi ile ödüllendirilmiştir. Sakarya Teknokentimiz 2012 yılında Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan performans değerlendirmesi sonucunda Türkiye genelinde 4.’lük  kendi katagorsisinde ise 1.’lik ödülüne layık görülmüştür. Bu başarı hız kesmeden devam edeceğine inanmaktayız.
 • 2013 yılında Sakarya Teknokent’in yeni kompleksinin tamamlaması ile ülkemize ve şehrimizi adaptto adı ile Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuş ve kazandırılmıştır. Yıl sonu itibarı ile teknokent bünyesinde 34 firma daha kurulmuş ve aktif çalışmalarını son sürat devam ettirmektedirler.
 • Adaptto bölgemizin en güçlü Teknoloji Transfer Ofisi olma yolculuğunda emin adımlar ile ilerlemektedir. Bu bağlamda Adaptto bölgemizde tanıtım ve farkındalık, proje destekleri, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sinai mülkiyet hakları en son olarakta girişimcilik ve şirketleşme alanlarında kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir.
 • Ülkemizin 21. yüzyılın yenilikçi boyutlarında insani, sınaî ve iktisadi kalkınmasına yönelik yüksek bilgi, kültür ve teknoloji üreterek faydaya dönüştürmek ve hayat kalitemizi sürekli geliştirecek hedeflerle geleceğe doğru yükselmesini sağlamak,
 • Sakarya Teknokent olarak Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun koşullarda, dünya standartlarında, etkin ve profesyonel teknokent hizmetlerini sunmak,
 • Benzer konularda çalışan şirketleri bir araya getirerek birbirleriyle ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlamak, rekabet öncesi işbirliklerini özendirmek,
 • Teknoloji tabanlı ürün üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.
 • Bölge sanayisini teknoloji tabanlı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine özendirmek ve bu konuda etkin rol oynamak,
 • Teknoloji tabanlı Ar-Ge faaliyetlerini ve girişimciliği desteklemek,
 • Ar-Ge ve inovasyon konusunda toplum nezdinde nitelikli farkındalık oluşturmak,
 • Üniversite-sanayi işbirliğini somut bir biçimde ve en üst düzeyde tesis etmek,
 • Teknoloji tabanlı yabancı firmaların ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon faaliyeti ve teknolojik ürün yatırımı yapmaları yönündeki çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamak,