Teknoloji  geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı” İfade eder.

Teknoloji Transfer Ofisleri’nin temel amaçları:

  • Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak;
  • Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek,
  • Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek,
  • Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak,
  • Üniversite- sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmak.

Teknoloji transferi; üniversiteler ve sanayiciler arasında bilgi, deneyim etkileşimi içeren geniş ve kapsamlı bir süreçtir. Ülkemizde yapılan çoğu akademik araştırma hiç ticarileşemeden kaybolup gitmektedir. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojiyi sanayiye aktarmak için doğru mekanizmalardır.

Ekonomik büyümede üniversite, sanayi ve devlet üçlüsünün birbirleriyle etkileşmelerinin önemli bir etkisi vardır. Bu işbirlikleri zor ama ekonomik kalkınma için en etkili teknoloji transfer yöntemidir.