Merhaba,

Üniversitede üretilen bilginin katma değeri yüksek ürün veya süreçlere dönüştürülmesinde Teknoloji Transfer Ofisleri önemli bir arayüz rolü üstlenmektedir. Teknoloji Transfer Ofisleri bilhassa akademisyenlerin / öğrencilerin ve sanayinin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması, akademisyen ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet haklarının yönetimi ile girişimcilik ve şirketleşmenin yaygınlaştırılması yoluyla toplumun refah ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan mekanizmalardan oluşmaktadır.

Sakarya Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan ve 2014 yılında TÜBİTAK’tan 10 milyon TL destek alan Sakarya Üniversitesi adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi, 3’ü doktora derecesine sahip toplam 12 deneyimli kadrosuyla uluslararası standartlarda TTO hizmeti veriyor.

Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge/inovasyon/yenilik yönetimi, proje yönetimi, AB projeleri ve proje yazma konularında birçok eğitim/bilgilendirme faaliyeti yapan adaptto, toplam 728 akademisyenle yüz-yüze görüşmeler gerçekleştirmiş, 120 civarında akademik projenin hazırlanmasına doğrudan veya dolaylı destek sağlamış, ticarileştirme potansiyeli yüksek 60 civarında yenilikçi fikre patent desteği vererek başvurularını gerçekleştirmiş, bununla birlikte buluş sahiplerinin fikri sınai mülkiyet haklarında herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve daha etkin koruma sağlanabilmesi, yine patentin yanı sıra marka, endüstriyel tasarım ve telif haklarını da kapsayan bir danışmanlık yapısının oluşturulması amacıyla bünyesine tam zamanlı çalışan bir marka ve patent vekili katmış,  toplam bütçesi 4 milyon TL’yi aşan 30’un üzerinde üniversite-sanayi işbirliği projesini kontrat altına alarak başlatmış ve ön kuluçka/kuluçka programlarını hayata geçirmiştir.

adaptto tarafından yapılan bu ve benzeri çok sayıda faaliyetlerin ilk meyvelerini 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi olarak almaya başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar alalarında yapmış olduğu önemli atılımların yanı sıra Sakarya Teknokent ve adaptto’nun çok ciddi katkılarıyla üniversitemiz, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde (GYÜE) beklentilerin çok üzerinde sıçrama yaparak 21. sıraya yükselmiştir. Bu çalışmalar 2013 yılında ilk 50’de bile yer almayan üniversitemizi 30 basamak birden yükseltmekle kalmamış, ayrıca TÜBİTAK’tan en çok araştırma projesi desteği alan 15. üniversite konumuna da yükseltmiştir. Tüm bunlar Sakarya Üniversitesi’nin ülkemiz yükseköğrenim ekosisteminde ilk %10’a doğru emin adımlarla çıkıldığını göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır.

Prof. Dr. Tahsin Engin

adaptto Yöneticisi