ERA-NET Photonic Sensing Cofund Projesi Çağrısı!

ERA-NET Photonic Sensing Cofund Projesi Çağrısı!

“Photonic Sensing” başlıklı ERA-NET Cofund çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından, uygulama odaklı fotonik alanında yeni nesil fotonik cihazların geliştirilmesinin amaçlandığı Ufuk 2020 Programı alt alanlarından “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” (ICT, Information and Communication Technologies) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, araştırma programlarında işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

“Photonic Sensing” projesinin amacı, Avrupa’da fotonik konusunda çalışan firmaların stratejik araştırma konularında değişik araştırma kurumları ile ortaklıklarını teşvik etmek, araştırma geliştirme olanak ve tecrübelerinin daha verimli kullanılabilmesini sağlamak ve rekabeti güçlendirmektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.