İnovasyon ve Araştırma Odaklı Metroloji Programları (EMPIR) 2017 Yılı Çağrısı 1. Aşama Başvuruları Başladı

İnovasyon ve Araştırma Odaklı Metroloji Programları (EMPIR) 2017 Yılı Çağrısı 1. Aşama Başvuruları Başladı

Birinci Aşama Başlangıç Tarihi        10 Ocak 2017
Birinci Aşama Kapanış Tarihi         20 Şubat 2017

İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programları (EMPIR- European Metrology Programme for Innovation and Research) Horizon 2020’ye (U2020) entegre edilmiş bir program olup araştırma ve inovasyon bazlı bir AB Çerçeve Programı’dır.

U2020’nin amacı, araştırma ve inovasyon sisteminin küresel boyutta rekabetçi ortamını arttırarak  AB’nin bilim altyapısını güçlendirip, mükemmelleştirmek ve Avrupa Araştırma Alanı’nı sağlamlaştırmaktır.

EMPIR Ortak Araştırma Projeleri (JRP-Joint Research Project) Hedefe Yönelik Programlar (Targeted Programmes-TPs) olarak bilinen AB’nin karşılaştığı büyük zorluklar Sağlık, Enerji, Çevre ve Endüstri ile temel ölçüm bilimindeki gelişmeler konularına odaklanmıştır.

EMPIR çağrıları kapsamındaki başvurular iki aşamadan oluşmaktadır:  EMPIR çağrılarının ilk aşamasında metroloji araştırmalarındaki ihtiyaçları belirlemeye yönelik Potansiyel Araştırma Başlığı (Potential Research Topic – PRT) proje önerisi ile başvuru yapılır. İkinci aşamada açılan çağrı çerçevesinde ise, ilk aşama başvurularına göre karar verilen başlıklarda JRP protokolü yazılarak başvuru yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.