Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulmasını desteklemek amacıyla 1601 destek programı kapsamında “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı” çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında başvuruda bulunulabilmesi için ilgili Üniversitenin aşağıdaki şartları sağlanmış olması gereklidir:

  • 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde açıklanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”lerinin en az bir tanesinin içinde yer almış olmak,
  • 1513 TTO Destekleme Programı çerçevesinde destek almamış veya 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 20156 çağrısı kapsamında destek almamış olmak (1601 Programı Kapsamında 2014-1 Çağrısı ile desteklenen TTO’lar bir önceki şartı sağlamaları kaydı ile bu Çağrı’ya başvurabilirler)

1601 Programı Kapsamında 1601-2014-01 ve 1601-2015-06 Çağrıları ile desteklenen TTO’lar bu Çağrıya başvurabilirler.

Bu şartları sağlayan Üniversiteler adına, aşağıda sıralanan yapılar başvuru yapabilir.

  1. Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
  2. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
  3. TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.