METAL KOMPLEKSİ BOYALARIN AKTİF NANO METAL TOZLARI İLE SENTEZİ

TEKNİK ALANI

Buluş ileri teknoloji optik, elektronik ve tıbbi özellikleri olan yeni tür bazı inorganik koordinasyon bileşiği boyaları ve bunların yeni geliştirilen sentez metotları ile elde edilmesi üzerinedir.

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

Buluş, inorganik koordinasyon bileşiği boyaları ve bunların yeni geliştirilen sentez metotları ile elde edilmesi üzerinedir. Geliştirdiğimiz sentetik metot BCl3 veya BBr3 gazlarının kullanımını ortadan kaldırarak kimyasal açıdan daha hafif şartlarda doğrudan Bor tozundan BsubPc türevi boyaların elde edilmesine imkan sağlamaktadır. Benzer şekilde doğrudan bor tozundan BsubNc türevi boyaların sentezlenmesi de mümkün olmaktadır. Buluş konusu metot çözünürlüğü ve dispersiyon özellikleri yüksek kompleks boyaların üretimine imkan sağlamaktadır. Kompleks boyalar görünür bölgede daha geniş bir aralıkta absorpsiyon yapmaktadırlar. Buluş konusu metot ile üretilmiş boyaların; güneş pili olan foto-voltaik (PV) panellerinde, organik yapılı ışık saçan diyotlar olan OLED`lerde, fotodinamik terapi (PDT) gerektiren tedavilerde, kuvvetli floresans boya olarak ağartıcı, renklendirici ve moleküler işaretleyici uygulamalarında, antibakteriyel formülasyonlarda, dokunmatik ekranlarda, DVD lerin üretiminde, optik filitre, ışık absorplayıcı, yarı iletken boya, elektron verici ve elektron alıcı tabakalarda, anti-simetrik Pc, Nc ve Pz sentezlerinde, tekstil, polimer ve deterjan sektörlerinde, olmak üzere geniş endüstriyel kullanımları mümkündür.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.