ACT ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

ACT ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 04 Haziran 2018tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 (13:00:00 CEST)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler, çağrı metninde (http://www.act-ccs.eu/calls) belirtilen en az üç ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457 kullanılarak sunulmalıdır.  Çağrı metni için tıklayınız.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine  iletmeniz beklenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.