“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açıldı!

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açıldı!

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Sanayi Destekleri(SADE) altındaki genel çağrı açıldı.

Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenen çağrıda tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ÇAĞRI DETAYLARI

Çağrı Bütçesi: 200 Milyon TL 

Çağrı Açılış Tarihi: 1 Ağustos 2018
Çağrı Kapanış Tarihi: 31 Aralık 2018
Maksimum Proje Süresi: 36 Ay
Maksimum Proje Bütçesi: 50 Milyon TL
Desteklenen Giderler: Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları , Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler
Çağrıya Dair Özel Koşullar:
Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir.
-Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
-Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.
Destek Oranı: KOBİler için %75, Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60.
Destek Ödeme Şekli: Harcama sonrası destekleme.
Başvuru Şekli: Ön başvuruya gerek yoktur.
Kimler Başvurabilir: Sermaye Şirketleri
İşbirliği Yapısı: İşletmeler tek başına ya da ortaklı başvuru yapabilir.

Duyuru: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2018-yili-teydeb-cagri-plani-kapsaminda-ilk-cagri-acildi .

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.