“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2023-1 Çağrıları Açıldı!

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2023-1 Çağrıları Açıldı!

Çağrılar kapsamında;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların

 • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması

amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrılar kapsamında, “Çağrıya Özel Şartlar” dokümanında yer alan linklerde belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

DESTEK KALEMLERİ

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 BAŞVURU TARİHLERİ
1501 Programı İçin;02 Ocak 2023 – 15 Mart 2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 13 Mart 2023

1507 Programı İçin;02 Ocak 2023 – 23 Şubat 2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 20 Şubat 2023

DESTEK ÜST LİMİTİ:
1507 Programı Kapsamında: 1.200.000 TL

1501 Programı Kapsamında: Limitsiz

Destek oranı her iki program için de %75’tir.

* TÜBİTAK 1501 ve 1507 Programı Proje Başvurularına İlişkin “Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları”na ulaşmak için tıklayınız.

** 1501 Programına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

*** 1507 Programına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilgi ve Destek İçin
halime.celik@adaptto.net
enes.cakal@adaptto.net

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.